Aktuella kursdatum 2017

Hästträff
14 maj
kl 10-16
Under dagen finns det möjlighet att antingen delta för miljöträning av sin häst, få hjälp med problem, tillpassning av utrustning eller träna olika moment inför ex skogskörningstävlingar.
Det finns möjlighet att delta med någon av gårdens hästar.
Vid anmälan kom ihåg att ange vad ni vill göra.
Pris 300 kr, i avgiften ingår fika och ev uppstallning, medtag egen lunch.

Körkurs
27-28 maj
På denna kurs anpassar vi innehållet efter deltagarnas önskemål och kunskapsnivå, vi arbetar med ekipagen enskilt eller parvis beroende på vad som är lämpligast.
Man kan delta med egen häst alternativt låna av oss, utrustning finns att låna om man saknar det.
Pris 1500 kr/person (lunch och fika ingår)

Körläger
16-18 juni 2017

Tre dagar med häst, god mat och trevlig stämning!
Man kan delta med egen häst eller låna någon av våra, vi arbetar med ekipagen individuellt eller i grupper med två.
Vi lägger upp dagarna utifrån deltagarnas önskemål. Utrustning finns att låna om man saknar.
Pris 2800 kr inkl mat och boende för alla tre dagar.

Tömkörningskurs
Hösten
På denna kurs kommer vi att arbeta med ekipagen utifrån den nivå man är på. Man kan delta med hästar som ska börja sin utbildning i tömkörning likväl de som kontinuerligt arbetas på töm. Även man som kusk kan delta oavsett tidigare kunskaper. För de som saknar häst finns det att låna hos oss.
Pris 1500 kr inkl ev uppstallning och övernattning


På kurserna och lägrena har man möjlighet att antingen delta med egen häst eller lånad av oss. Uppstallning och boende finns på gården. Om man inte har utrustning till hästen finns det att låna. Välkomna med frågor eller er anmälan.