Hästhantering

Mål: Orientera oerfarna deltagare om stallarbete och hästskötsel.

  Efter genomgången kurs skall deltagaren:

 • Fått kunskaper om säkerhet i stall och olika hanteringssituationer
 • Fått insikt om hur lastning av häst går till på ett säkert sätt
 • Ha kännedom om häst vid hand
 • Förstå betydelsen av hästmannaskap
 • Ha kunskaper om hästens vård, rykt, visitation samt hovvård
 • Ha kännedom om hästens sinnen och beteende
 • Ha förståelse för hästens närmiljö
 • Ha kännedom om stallrutiner
 • Ha insikt om enklare hälsovård

Kursen vänder sig till alla som har intresse av att lära sig umgås med hästar.