Grundkurs i körning med häst – Steg 2

Grundkurs i körning med häst steg 2

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagaren ha fått en orientering om körsportens olika discipliner. Kursen syftar till att fortbilda kuskar medkunskaper motsvarande minst Grundkurs i körning med häst, steg I. Deltagaren ska vid kursens slut kunna köra upp ett lätt svenskt dressyrprogram, och klara en enklare precisionsbana, alternativt klara att köra en Brukskörningsbana med skolad häst.

    Efter genomgången kurs skall deltagaren:

  • Ha kunskaper inom bruks- och skolkörning
  • Ha kunskaper om olika selar och vagnar samt deras användningsområden
  • Kunna framföra en skolad häst i ett väl anpassat tempo, med bibehållen balans i olika moment