Skogskörning med häst

Mål: Orientera deltagare i användandet av häst i skogsbruket.

    Efter genomgången kurs skall deltagaren:

  • Ha kunskaper om säkerhet i skogskörning
  • Ha kännedom om olika redskaps för skogskörning och dess användningsområden
  • Kunna framföra ett enbetsekipage i terräng med, för ändamålet, rätt form för dragarbete
  • Ha kunskaper om hästens ökade krav på takt och balans i dragarbete
  • Ha kännedom om hästens fördelar i det moderna skogsbruket