Tömkörning – Steg 3

Mål: Att ekipaget arbetar med takt och balans i alla gångarter.

    Innehåll:
    Övning på

  • Lydnad och lösgjordhet
  • Tömkörning på volt
  • Anpassning av tempo samt halvhalter
  • Halter och igångsättning

Förkunskapskrav för ekipaget: Tömkörning steg 2 eller motsvarande. Kursen vänder sig till ekipage med såväl rutinerade körhästar som ridhästar.